תמיכה טכנית 2017-03-27T18:37:31+00:00

תמיכה טכנית

support@it-c.co.il
מספר מקוצר ללקוחות פרטיים: 4914*

תיבת מייל ייעודית ללקוחות עסקיים בשירותים עסקיים (7\24) : noc@it-c.co.il
פקס: 0732800018

שאלות נפוצות

?מה המקום הגבוה ביותר בעולם מעל פני הים ומה הנמוך ביותר 2017-03-26T08:59:17+00:00

הר האוורסט המקום הגבוה ביותר בעולם. ים המלח הנמוך ביותר.

?מי אמר במקור את המשפט: "גם מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד 2017-03-26T08:57:18+00:00

לאו-צה

לדיווח תקלה בדוא״ל: